dot

rozhlas.sk

rozhlas.sk
Dnes je 25. 06. 2017

vyhľadávanie:

Kontakty

 
SLOVENSKÝ ROZHLAS
Mýtna 1
P. O. Box 55
Bratislava 15
817 55
Rádio Regina - štúdio Bratislava
Slovenský rozhlas 2
P.O.Box 55
Bratislava 15
817 55
Rádio Regina - štúdio Banská Bystrica
Slovenský rozhlas 2
Prof. Sáru č. 1
Banská Bystrica
975 68
Rádio Regina - štúdio Košice
Slovenský rozhlas 2
Moyzesova 7
Košice
040 01

Slovenský rozhlas

Generálna riaditeľka Slovenského rozhlasu
Miloslava Zemková, PhDr. 02/57273501 Miloslava.Zemkova zavinac rozhlas.sk
Sekcia generálnej riaditeľky
Odbor medzinárodnej spolupráce
vedúca Slavomíra Kubičková, PhDr. 02/57273 560 Slavomira.Kubickova zavinac rozhlas.sk
Odbor právny
vedúca Katarína Bočkayová, JUDr. 02/57273507 Katarina.Bockayova zavinac rozhlas.sk
Odbor vnútorného auditu
vedúci Ľubomír Patráš, Ing. 02/57273509 Lubomir.Patras zavinac rozhlas.sk
Odbor ľudských zdrojov
vedúci Anton Iglár 02/57273533 Anton.Iglar zavinac rozhlas.sk
Mzdová učtáreň
Anna Bineva 02/57273625 Anna.Bineva zavinac rozhlas.sk
Daniela Petáková 02/57273625 Daniela.Petakova zavinac rozhlas.sk
Honorárová učtáreň
Jana Bezáková 02/57273628 Jana.Bezakova zavinac rozhlas.sk
Mária Zábojníková 02/57273627 Maria.Zabojnikova zavinac rozhlas.sk
Odbor registratúry a podateľne
vedúca Dagmar Džubáková, Mgr. 02/57273531 Dagmar.Dzubakova zavinac rozhlas.sk
Odbor zvláštnych činností
vedúci Ladislav Szeitl, JUDr. 02/57273540 Ladislav.Szeitl zavinac rozhlas.sk
Sekcia techniky a IT
riaditeľ Róbert Oravec, Ing. 02/57273200 Robert.Oravec zavinac rozhlas.sk
Odbor informačných technológií
vedúci Martin Török 02/57273664 Martin.Torok zavinac rozhlas.sk
Odbor technického rozvoja a servisu
vedúci Bohumil Budský, Ing. 02/57273212 Bohumil.Budsky zavinac rozhlas.sk
Odbor rozhlasového vysielania
vedúci Jozef Krátky, Ing. 02/57273250 Jozef.Kratky zavinac rozhlas.sk
Odbor nahrávania a vysielania
vedúci Slavomír Šalka 02/57273248 Slavomir.Salka zavinac rozhlas.sk
Odbor správy budov
vedúca Magda Nemčeková, Ing. 02/57273230 Magda.Nemcekova zavinac rozhlas.sk
Sekcia ekonomiky
riaditeľka Daniela Vašinová, Ing. 02/57273600 Daniela.Vasinova zavinac rozhlas.sk
Odbor rozpočtu a controllingu Dana Šmahovská, Ing. 02/57273644 Dana.Smahovska zavinac rozhlas.sk
Odbor financií a účtovníctva Magdaléna Puhová, Ing. 02/57273618 Magdalena.Puhova zavinac rozhlas.sk
Odbor koncesionárskych poplatkov Jana Petríková, Ing. 02/57273621 Jana.Petrikova zavinac rozhlas.sk
Sekcia programu
riaditeľ, zástupca generálnej riaditeľky
Ľuboš Machaj 02/57273506 Lubos.Machaj zavinac rozhlas.sk
Rádio Slovensko
riaditeľ Jana Segečová 02/57273300 Jana.Segecova zavinac rozhlas.sk
Rádio Devín
riaditeľ Gerhard Komora 02/57273400 Gerhard.Komora zavinac rozhlas.sk
Rádio_FM
riaditeľ Dušan Vančo, PhDr. 02/52498925 info zavinac radiofm.sk
Rádio Regina
riaditeľka Eva Reiselová 02/57273750 Eva.Reiselova zavinac rozhlas.sk
Rádio Regina – štúdio Bratislava
riaditeľ Juraj Pucher 02/57273761 Juraj.Pucherzavinacrozhlas.sk
Rádio Regina – štúdio Banská Bystrica
riaditeľ Juraj Dubovec, Mgr. 048/4112731-3 Juraj.Dubovec zavinac rozhlas.sk
Rádio Regina – štúdio Košice
riaditeľ Juraj Hidvéghy, Ing. 055/6822950 Juraj.Hidveghy zavinac rozhlas.sk
Rádio Patria
šéfredaktorka Národnostno- etnického vysielania
Jana Pataráková 055/6822972 Jana.Patarakova zavinac rozhlas.sk
riaditeľka vysielania v maďarskom jazyku
Eniko Bothová 02/57273717 Eniko.Bothova zavinac rozhlas.sk
Radio Slovakia International
riaditeľka Mária Mikušová 02/57273730 Maria.Mikusova zavinac rozhlas.sk
Rádio Litera a Rádio Klasika
projektový manažér Silvester Lavrík 02/57273515 Silvester.Lavrik zavinac rozhlas.sk
Centrum spravodajstva
riaditeľka Anna Sámelová, Mgr. 02/57273691 spravodajstvo zavinac rozhlas.sk
Centrum publicistiky
riaditeľka Milena Čeganová 02/57273344 publicistika zavinac rozhlas.sk
Centrum kreatívy zvuku
riaditeľ Dušan Kalný 02/57273245 ckz zavinac rozhlas.sk
Centrum mediálneho výskumu
riaditeľka Martina Alaksová, Mgr. 02/57273506 vyskum zavinac rozhlas.sk
Archív
riaditeľ Silvia Hanáčková, Mgr. 02/57273831 archivsro zavinac rozhlas.sk
Centrum hudby
riaditeľ Rudolf Pepucha, Mgr.art. 02/57273475 hudba zavinac rozhlas.sk
Literárno-dramatické centrum
riaditeľ Karol Horváth 02/57273430 dram zavinac rozhlas.sk
Zelená vlna
programový manažér Ľuboš Kasala 02/57273363 Lubos.Kasala zavinac rozhlas.sk
 

Rádio Slovensko

riaditeľka Jana Segečová 02/57273300 Jana.Segecova zavinac rozhlas.sk
referát ekonomiky Mária Brillová 02/57273301 Maria.Brillova zavinac rozhlas.sk
dramaturgia
šéfdramaturg Vincent Štofaník 02/57273357 Vincent.Stofanik zavinac rozhlas.sk
Róbert Kotian 02/57273316 Robert.Kotian zavinac rozhlas.sk
hudobná dramaturgička Nataša Čuriková 02/57273459 Natasa.Curikova zavinac rozhlas.sk
moderátori
Roman Bomboš 02/57273304 Roman.Bombos zavinac rozhlas.sk
Igor Daniš 02/57273462 Igor.Danis zavinac rozhlas.sk
Štefan Dvorský 02/57273319 Stefan.Dvorsky zavinac rozhlas.sk
Juraj Fellegi 02/57273316 Juraj.Fellegi zavinac rozhlas.sk
Marcel Hanáček 02/57273314 Marcel.Hanacek zavinac rozhlas.sk
Martin Hílek 02/57273433 Martin.Hilek zavinac rozhlas.sk
Juraj Hrabko 02/57273316 Juraj.Hrabko zavinac rozhlas.sk
Boris Chmel 02/57273316 Boris.Chmel zavinac rozhlas.sk
Ivana Ilgová 02/57273319 Ivana.Ilgova zavinac rozhlas.sk
Milan Jeluš 02/57273462 Milan.Jelus zavinac rozhlas.sk
Martina Kardošová 02/57273433 Martina.Kardosova zavinac rozhlas.sk
Ladislav Lučenič Ladislav.Lucenic zavinac rozhlas.sk
Soňa Müllerová Sona.Mullerova zavinac rozhlas.sk
Štefan Šprocha 02/57273462 Stefan.Sprocha zavinac rozhlas.sk
Janette Štefánková 02/57273319 Janette.Stefankova zavinac rozhlas.sk
Barbara Štubňová 02/57273319 Barbara.Stubnova zavinac rozhlas.sk
Emma Tekelyová Emma.Tekelyova zavinac rozhlas.sk
produkcia
manažérka programu Eva Dudová 02/57273307 Eva.Dudova zavinac rozhlas.sk
Edita Bartková 02/57273341 Edita.Bartkova zavinac rozhlas.sk
Renata Hladíková 02/57273311 Renata.Hladikova zavinac rozhlas.sk
Andrea Kurucová 02/57273308 Andrea.Kurucova zavinac rozhlas.sk
Mária Makkiová 02/57273310 Maria.Makkiova zavinac rozhlas.sk
 

Rádio Regina

riaditeľka Eva Reiselová 02/57273750 Eva.Reiselova zavinac rozhlas.sk

Rádio Regina Bratislava

riaditeľ Juraj Pucher 02/57273761 Juraj.Pucher zavinac rozhlas.sk
regina.bratislava zavinac rozhlas.sk
referát ekonomiky Mária Ivanová 02/57273760 Maria.Ivanova zavinac rozhlas.sk
moderátori
Jana Bleyová 02/57273403 Jana.Bleyova zavinac rozhlas.sk
Viera Horáková 02/57273763 Viera.Horakova zavinac rozhlas.sk
Anna Michalčíková 02/57273757 Anna.Michalcikova zavinac rozhlas.sk
Beáta Repíková 02/57273755 Beata.Repikova zavinac rozhlas.sk
Eleonóra Turancová 02/57273758 Eleonora.Turancovazavinac rozhlas.sk
Dalibor Uhlár 02/57273752 Dalibor.Uhlar zavinac rozhlas.sk
Miroslav Wurfl 02/57273403 Miroslav.Wurfl zavinac rozhlas.sk
hudobní redaktori
Eva Kederová 02/57273552 Eva.Kederova zavinac rozhlas.sk
Jana Krajčovičova 02/57273552 Jana.Krajcovicova zavinac rozhlas.sk
produkcia
Barbora Grandtnerová 02/57273756 Barbora.Grandtnerova zavinac rozhlas.sk
Lubomíra Kittlerová 02/57273756 Lubomira.Kittlerova zavinac rozhlas.sk
Hudobné pozdravy
02/57273751
02/57273756
pozdravy.bratislava zavinac rozhlas.sk
Oľga Talpová 02/57273751 Olga.Talpova zavinac rozhlas.sk
Rádiotrh práce
02/57273760 radiotrh zavinac rozhlas.sk
fax 02/57273468
záznamník 02/57273762 regina.bratislava zavinac rozhlas.sk
vysielanie 02/52491421 regina.bratislava zavinac rozhlas.sk
vedúci techniky Pavol Prelovský 02/57273480 Pavol.Prelovsky zavinac rozhlas.sk
štúdiá VP 2 02/57273262
VP 6 02/57273266
 

Rádio Regina Banská Bystrica

regina.bystrica zavinac rozhlas.sk
riaditeľ Juraj Dubovec 048/4717134 Juraj.Dubovec zavinac rozhlas.sk
informátor 048/4717150, 4112731-3
fax 048/4142152
referát ekonomiky Anna Ivácková 048/4717172 Anna.Ivackova zavinac rozhlas.sk
Mária Štefanovie 048/4717149 Maria.Stefanovie zavinac rozhlas.sk
správa budovy Peter Halabuk ml. 048/4717171 Peter.Halabuk zavinac rozhlas.sk
Centrum publicistiky, moderovania a hudobných programov
vedúci Miroslav Debnár 048/4717140 Miroslav.Debnar zavinac rozhlas.sk
redaktori
Katarína Červenáková 048/4717164 Katarina.Cervenakova zavinac rozhlas.sk
Marcela Čížová 048/4717147 Marcela.Cizova zavinac rozhlas.sk
Eva Faksová 048/4717141 Eva.Faksova zavinac rozhlas.sk
Katarína Gogolová 048/4717153 Katarina.Gogolova zavinac rozhlas.sk
Jana Grajciarová 048/4717141 Jana.Grajciarova zavinac rozhlas.sk
Sylvia Hoffmannová 048/4717147 Sylvia.Hoffmannova zavinac rozhlas.sk
Martin Kopor 048/4717175 Martin.Kopor zavinac rozhlas.sk
Mariana Kovačechová 048/4717143 Mariana.Kovacechova zavinac rozhlas.sk
Ľubica Laššáková 048/4717152 Lubica.Lassakova zavinac rozhlas.sk
Richard Senček 048/4717151 Richard.Sencek zavinac rozhlas.sk
Ivan Štrbík 048/4717145 Ivan.Strbik zavinac rozhlas.sk
Michal Várošík 048/4717155 Michal.Varosik zavinac rozhlas.sk
spravodajcovia
Martina Bodnárová 048/4717176 Martina.Bodnarova zavinac rozhlas.sk
Marek Pivoluska 048/4717131 Marek.Pivoluska zavinac rozhlas.sk
Marína Račková 048/4717132 Marina.Rackova zavinac rozhlas.sk
Marta Výbošteková 048/4717133 Marta.Vybostekova zavinac rozhlas.sk
hudobní redaktori
Marián Cseky 048/4717162 Marian.Cseky zavinac rozhlas.sk
Miriam Kubandová 048/4717158 Miriam.Kubandova zavinac rozhlas.sk
Ľubomír Šamo 048/4717136 Lubomir.Samo zavinac rozhlas.sk
produkcia
Ingrid Kontšeková 048/4717135 Ingrid.Kontsekova zavinac rozhlas.sk
Zuzana Mesiariková 048/4717146 personalne zavinac rozhlas.sk
Viera Sakáčová 048/4717155 Viera.Sakacova zavinac rozhlas.sk
Hudobné pozdravy
pozdravy.bystrica zavinac rozhlas.sk
Jarmila Csordásová 048/4717165 Jarmila.Csordasova zavinac rozhlas.sk
Miriam Holeková 048/4717165 Miriam.Holekova zavinac rozhlas.sk
Rádiotrh práce
02/57273760 radiotrh zavinac rozhlas.sk
fax 02/57273468
vysielanie 048/4142153 regina.bystrica zavinac rozhlas.sk
048/4148086
vedúci techniky Boris Dobiš 048/4717195 Boris.Dobis zavinac rozhlas.sk
štúdiá VP1 048/4717180
VP2 048/4717186
Prepojovač 048/4717185
Réžia 1 048/4717181
Réžia 2 048/4717182
Réžia 3 048/4717183
Réžia 4 048/4717184
Fonotéka 048/4717192, 4717193
 

Rádio Regina Košice

regina.kosice zavinac rozhlas.sk
riaditeľ Juraj Hidvéghy 055/6822950 Juraj.Hidveghy zavinac rozhlas.sk
informátor 055/6822922
fax riaditeľstvo 055/6822906
fax spravodajstvo 055/6822960
referát ekonomiky Anna Šenkýřová 055/6822916 Anna.Senkyrova zavinac rozhlas.sk
Ľubica Železníková 055/6822912 Lubica.Zeleznikova zavinac rozhlas.sk
správa budovy Jozef Plichta 055/6822918 Jozef.Plichta zavinac rozhlas.sk
Centrum publicistiky, moderovania a hudobných programov
redaktori
vedúca tímu Ľubica Drutárovská 055/6822924 Lubica.Drutarovska zavinac rozhlas.sk
Martina Bačová 055/6822997 Martina.Bacova zavinac rozhlas.sk
Andrea Feciková 055/6822927 Andrea.Fecikova zavinac rozhlas.sk
Peter Filipovič 055/6822979 Peter.Filipovic zavinac rozhlas.sk
Martin Kalužák 055/6822926 Martin.Kaluzak zavinac rozhlas.sk
Jana Kozáková 055/6822958 Jana.Kozakova zavinac rozhlas.sk
Ján Kondor 055/6822917 Jan.Kondor zavinac rozhlas.sk
Beáta Mačingová 055/6822917 Beata.Macingova zavinac rozhlas.sk
Danica Reginová 055/6822925 Danica.Reginova zavinac rozhlas.sk
Veronika Slaninková 055/6822947 Veronika.Slaninkova zavinac rozhlas.sk
Miroslav Talavašek 055/6822979 Miroslav.Talavasek zavinac rozhlas.sk
Iveta Vaculová 055/6822967 Iveta.Vaculova zavinac rozhlas.sk
Gabriela Viazanková 055/6822925 Gabriela.Halicka zavinac rozhlas.sk
hudobní redaktori
Ján Koščák 055/6822939 Jan.Koscak zavinac rozhlas.sk
Milan Rendoš 055/6822934 Milan.Rendos zavinac rozhlas.sk
produkcia
produkcia.kosice zavinac rozhlas.sk
Magdaléna Beňová 055/6822932 Magdalena.Benova zavinac rozhlas.sk
Marta Ďurďaková 055/6822933 Marta.Durdakova zavinac rozhlas.sk
Mária Kolesárová 055/6822966 Maria.Kolesarova zavinac rozhlas.sk
Silvia Lattová 055/6822970 Silvia.Lattova zavinac rozhlas.sk
Valéria Maslaňáková 055/6822914 Valeria.Maslanakova zavinac rozhlas.sk
Martina Szakálová 055/6822932 Martina.Szakalova zavinac rozhlas.sk
Hudobné pozdravy
Záznamník * 055/6822909 pozdravy.kosice zavinac rozhlas.sk
Mária Olexová 055/6822952 Maria.Olexova zavinac rozhlas.sk
Yvetta Šoltýsová 055/6822942 Yvetta.Soltysova zavinac rozhlas.sk
* (na záznamníku sú nahraté podmienky pri podávaní žiadosti o hudobný pozdrav)
Rádiotrh práce
02/57273760 radiotrh zavinac rozhlas.sk
fax 02/57273468
vysielanie regina.kosice zavinac rozhlas.sk
vedúca tímu Andrea Tirčová 055/6822980 Andrea.Tircova zavinac rozhlas.sk
štúdiá R-4 055/6230516
R-6 055/6228484
R-7 055/6228096
 

Rádio Devín

riaditeľ Gerhard Komora 02/57273400 Gerhard.Komora zavinac rozhlas.sk
ekonómka Alena Fodorová 02/57273402 Alena.Fodorova zavinac rozhlas.sk
hudobný dramaturg Rastislav Andris 02/57273450 Rastislav.Andris zavinac rozhlas.sk
moderátori
Jarmila Vitovičová 02/57273324 Jarmila.Vitovicova zavinac rozhlas.sk
Tatiana Linetová 02/57273323 Tatiana.Linetova zavinac rozhlas.sk
Marián Lucký 02/57273426 Marian.Lucky zavinac rozhlas.sk
Zuzana Šimová 02/57273450 Zuzana.Simova zavinac rozhlas.sk
Margita Vanovčanová 02/57273410 Margita.Vanovcanova zavinac rozhlas.sk
produkcia
Marcela Besedičová 02/57273401 Marcela.Besedicova zavinac rozhlas.sk
Marta Čikelová 02/57273428 Marta.Cikelova zavinac rozhlas.sk
externí spolupracovníci
Vladimír Fišera 02/57273408 Vladimir.Fisera zavinac rozhlas.sk
Tamara Chlebová 02/57273418 Tamara.Chlebova zavinac rozhlas.sk
Slávka Liptáková 02/57273417 Slavka.Liptakova zavinac rozhlas.sk
Patrik Oriešek 02/57273417 Patrik.Oriesek zavinac rozhlas.sk
Tatiana Sedláková 02/57273426 Tatiana.Sedlakova zavinac rozhlas.sk
hlásatelia
Anton Kaščák 02/57273528 Anton.Kascak zavinac rozhlas.sk
Mária Krupová 02/57273528 Maria.Krupova zavinac rozhlas.sk
 

Rádio_FM

radiofm zavinac radiofm.sk
štúdio SMS v tvare radiofm medzera a text (cena SMS je 20 centov) číslo 7773 studio zavinac radiofm.sk
riaditeľ Dušan Vančo, PhDr. Dusan.Vanco zavinac radiofm.sk
sekretariát Beáta Vadovičová, Mgr. 02/57273886 Beata.Vadovicova zavinac radiofm.sk
produkcia Edina Chodilová, Mgr. 02/57273546 Edina.Chodilova zavinac radiofm.sk
dramaturg vysielania Janka Imrichová, Ing. 02/57273465 Janka.Imrichova zavinac radiofm.sk
hudobný dramaturg Daniel Baláž (neakceptujeme email s hudobnými prílohami) hudba zavinac radiofm.sk
šéftechnik Gabriel Juhász Gabriel.Juhasz zavinac radiofm.sk
Informácia o práve hranej skladbe SMS v tvare song na číslo 7773 (cena SMS je 20 centov)
 

Rádio Patria

šéfredaktorka redakcie Národnostno-etnického vysielania Jana Pataráková 055/6822972 Jana.Patarakova zavinac rozhlas.sk
produkčná redakcie Viera Ivanová 055/6822945 Viera.Ivanova zavinac rozhlas.sk
režisérka Jana Truščinská 055/6822943 Jana.Truscinska zavinac rozhlas.sk
produkcia   055/6822945  
  fax 055/6822945  
  záznamník 055/6822920  
redaktori
hudobný redaktor Ondrej Kandráč 055/6822941 Ondrej.Kandrac zavinac rozhlas.sk
hudobný redaktor a archivár Viktor Haščák 055/6822984 Viktor.Hascak zavinac rozhlas.sk
redaktorka- rusínsky jazyk Štefánia Levkaničová 055/6822928 Stefania.Levkanicova zavinac rozhlas.sk
redaktorka - rusínsky jazyk Silvia Zelinková 055/6822928 Silvia.Zelinkova zavinac rozhlas.sk
redaktorka - ukrajinský jazyk Ľudmila Garjanská 055/6822948 Ludmila.Garjanska zavinac rozhlas.sk
redaktor - ukrajinský jazyk Marián Levkanič 055/6822948 Marian.Levkanic zavinac rozhlas.sk
redaktor - rómsky jazyk Igor Dužda 055/6822949 Igor.Duzda zavinac rozhlas.sk
externí spolupracovníci
redaktorka - český jazyk Helena Miškufová Helena.Miskufova zavinac czech.cz
redaktorka - poľský jazyk Urszula Zomerská-Szabados Ursula.Szabadosova zavinac rozhlas.sk
redaktorka - nemecký jazyk Ingrid Puchalová Ingrid.Puchalova zavinac yahoo.de
riaditeľka vysielania
v maďarskom jazyku
Eniko Bothová 02/57273717 Eniko.Bothova zavinac rozhlas.sk
ekonómka Juliana Szakálová Juliana.Szakalova zavinac rozhlas.sk
produkcia
Zsanett Száz Zsanett.Szaz zavinac rozhlas.sk
Silvia Vargová Silvia.Vargova zavinac rozhlas.sk
hlásatelia
Eleonóra Bodriová Eleonora.Bodriova zavinac rozhlas.sk
Oto Culka Oto.Culka zavinac rozhlas.sk
Ladislav Molnár Ladislav.Molnar zavinac rozhlas.sk
redaktori
Vojtech Haják Vojtech.Hajak zavinac rozhlas.sk
Jozef Kovács Jozef.Kovacs zavinac rozhlas.sk
Tichomír Lacza Tichomir.Lacza zavinac rozhlas.sk
Alžbeta Melajová Alzbeta.Melajova zavinac rozhlas.sk
Judit Molnár Judit.Molnar zavinac rozhlas.sk
Žofia Némethová Zofia.Nemethova zavinac rozhlas.sk
Nóra Nyitraiová Nora.Nyitraiova zavinac rozhlas.sk
Ladislav Polák Ladislav.Polak zavinac rozhlas.sk
Ladislav Rózsár Ladislav.Rozsar zavinac rozhlas.sk
Erika Tóthová Erika.Tothova zavinac rozhlas.sk
Tomáš Ürge Tomas.Urge zavinac rozhlas.sk
hud. redaktorka Katarína Horváthová Katarina.Horvathova zavinac rozhlas.sk
smenári Štefan Horňák Stefan.Hornak zavinac rozhlas.sk
Márta Orosz Marta.Orosz zavinac rozhlas.sk
 

Radio Slovakia International

riaditeľka Mária Mikušová 02/57273730 Maria.Mikusova zavinac slovakradio.sk
production Slávka Valocká 02/57273731 Slavka.Valocka zavinac slovakradio.sk
economy Dana Rybárová 02/57273734 Dana.Rybarova zavinac slovakradio.sk
web editor Jana Melocíková 02/57273734 Jana.Melocikova zavinac slovakradio.sk
tel. odkazovač: 02/57273747
english section
Ivan Bašnák 02/57273735 Ivan.Basnak zavinac slovakradio.sk
Zuzana Botíková 02/57273735 Zuzana.Botikova zavinac slovakradio.sk
Anca Dragu 02/57273738 Anca.Dragu zavinac slovakradio.sk
Eva Fúriková 02/57273738 Eva.Furikova zavinac slovakradio.sk
Christopher George 02/57273735 Christopher.George zavinac slovakradio.sk
Katarína Richterová 02/57273735 Katarina.Richterova zavinac slovakradio.sk
german section
Marika Adamovská 02/57273742 Marika.Adamovska zavinac slovakradio.sk
Jana Hrbeková 02/57273741 Jana.Hrbekova zavinac slovakradio.sk
Katrin Litschko 02/57273741 Katrin.Litschko zavinac slovakradio.sk
Juraj Pavlovič 02/57273742 Juraj.Pavlovic zavinac slovakradio.sk
Jürgen Rendl 02/57273742 Jurgen.Rendl zavinac slovakradio.sk
Ľubica Tvarožková 02/57273741 Lubica.Tvarozkova zavinac slovakradio.sk
french section
Zuzana Borovská 02/57273749 Zuzana.Borovska zavinac slovakradio.sk
Kristína Hanáková 02/57273872 Kristina.Hanakova zavinac slovakradio.sk
Jacques Hoflack 02/57273872 Jacques.Hoflack zavinac slovakradio.sk
Tatiana Minarovičová 02/57273872 Tatiana.Minarovicova zavinac slovakradio.sk
Georges Vassal 02/57273872 Georges.Vassal zavinac slovakradio.sk
Andrej Záthurecký 02/57273872 Andrej.Zathurecky zavinac slovakradio.sk
russian section
Sergej Baženov 02/57273790 Sergej.Bazenov zavinac slovakradio.sk
Alena Haňová 02/57273790 Alena.Hanova zavinac slovakradio.sk
Irina Sečíková 02/57273790 Irina.Secikova zavinac slovakradio.sk
Jelena Vrábelová 02/57273759 Jelena.Vrabelova zavinac slovakradio.sk
Tatiana Žitnikova 02/57273759 Tatiana.Zitnikova zavinac slovakradio.sk
spanish section
Ladislava Hudzovičová 02/57273796 Ladislava.Hudzovicova zavinac slovakradio.sk
Mária Mangová 02/57273727 Maria.Mangova zavinac slovakradio.sk
Jose Mas 02/57273727 Jose.Mas zavinac slovakradio.sk
Jose Portuondo 02/57273727 Jose.Portuondo zavinac slovakradio.sk
Ruiz Gauna Torres Hilari 02/57273796 Ruiz.Hilari zavinac slovakradio.sk
Peter Sabaček 02/57273727 Peter.Sabacek zavinac slovakradio.sk
slovak section
Branislav Grman 02/57273746 Branislav.Grman zavinac slovakradio.sk
Martin Haraj 02/57273434 Martin.Haraj zavinac slovakradio.sk
Zuzana Kohútková 02/57273746 Zuzana.Kohutkova zavinac slovakradio.sk
Ingrid Slaninková 02/57273746 Ingrid.Slaninkova zavinac slovakradio.sk
 

Centrum spravodajstva

riaditeľka Anna Sámelová 02/57273351 Anna.Samelova zavinac rozhlas.sk
šéfeditorka Tamara Valková 02/57273350 Tamara.Valkova zavinac rozhlas.sk
ekonómka Veronika Ostatníková 02/57273302 Veronika.Ostatnikova zavinac rozhlas.sk
editori
Jana Drábeková 02/57273333 editor zavinac rozhlas.sk
Bernard Horňák 02/57273320 editor.regina zavinac rozhlas.sk
Boris Koreň 02/57273320 editor.regina zavinac rozhlas.sk
Michal Michalčík 02/57273353 Michal.Michalcik zavinac rozhlas.sk
Eva Mravcová 02/57273352 editor zavinac rozhlas.sk
Mária Škarohlídova 02/57273333 editor zavinac rozhlas.sk
tím domáceho spravodajstva
Miroslava Ábelová 02/57273356 Miroslava.Abelova zavinac rozhlas.sk
Jaroslav Barborák 02/57273356 Jaroslav.Barborak zavinac rozhlas.sk
Braňo Dobšinský 02/57273332 Brano.Dobsinsky zavinac rozhlas.sk
Jana Obrancová 02/57273332 Jana.Obrancova zavinac rozhlas.sk
Oto Görner 02/57273355 Oto.Gorner zavinac rozhlas.sk
Zuzana Hanusová 02/57273332 Zuzana.Hanusova zavinac rozhlas.sk
Juraj Jedinák 02/57273355 Juraj.Jedinak zavinac rozhlas.sk
Alena Krčová 02/57273385 Alena.Krcova zavinac rozhlas.sk
Petra Maťašovská 02/57273332 Petra.Matasovska zavinac rozhlas.sk
Linda Nagyová 02/57273336 Linda.Nagyova zavinacrozhlas.sk
Katarína Ottová 02/57273355 Katarina.Ottova zavinac rozhlas.sk
Jana Pospíšilová 02/572733323 Jana.Pospisilova zavinac rozhlas.sk
Lucia Virostková 02/57273355 Lucia.Virostkova zavinac rozhlas.sk
Jaroslav Valent 02/57273332 Jaroslav.Valent zavinacrozhlas.sk
Peter Valovič 02/57272332 Peter.Valovic zavinac rozhlas.sk
tím regionálneho spravodajstva
Peter Béreš - Košice 02/57273971 Peter.Beres zavinac rozhlas.sk
Martina Bodnárová - Banská Bystrica 048/4717131 Martina.Bodnarova zavinac rozhlas.sk
Vlasta Cigánková - Brezová pod Bradlom Vlasta.Cigankova zavinac rozhlas.sk
Maroš Černý - Svidník Maros.Cerny zavinac rozhlas.sk
Tonka Dešková - Košice 02/57273961 Antonia.Deskova zavinac rozhlas.sk
Petra Dučáková - Bratislava 02/57273369 Petra.Ducakova zavinac rozhlas.sk
Martina Gapčová - Bratislava 02/57273764 Martina.Gapcova zavinac rozhlas.sk
Branislav Heldes 02/57273385 Branislav.Heldes zavinacrozhlas.sk
Tomáš Jahelka - Bratislava Tomas.Jahelka zavinac rozhlas.sk
Petra Jakubčiaková - Košice 02/57273903 Petra.Jakubciakova zavinac rozhlas.sk
Róbert Latta - Prešov Robert.Latta zavinac rozhlas.sk
Ctibor Michalka - Trenčín Ctibor.Michalka zavinac rozhlas.sk
Ján Mlynár - Bratislava 02/57273764 Jan.Mlynar zavinac rozhlas.sk
Erik Nemec - Bratislava
Marián Ondáš - Prievidza Marian.Ondas zavinac rozhlas.sk
Ivana Ratkovská - Spišská Nová Ves Ivana.Ratkovska zavinac rozhlas.sk
Dagmar Skačanová - Nitra Dagmar.Skacanova zavinac rozhlas.sk
Kamila Urmaničová - Košice 02/57273992 Kamila.Urmanicova zavinac rozhlas.sk
Dagmar Uradníková - Žilina Dagmar.Uradnikova zavinac rozhlas.sk
Boris Urbančík - Košice 02/57273376 Boris.Urbancik zavinac rozhlas.sk
Milan Velecký - Liptovský Mikuláš Milan.Velecky zavinac rozhlas.sk
Marta Výbošteková - Banská Bystrica 048/4717133 Marta.Vybostekova zavinac rozhlas.sk
tím zahraničného spravodajstva
Renáta Goldírová (EÚ) Brusel 02/57273361,4 Renata.Goldirova zavinac rozhlas.sk
Viliam Hauzer 02/57273360 Viliam.Hauzer zavinac rozhlas.sk
Miroslava Hospodárová 02/57273360 Miroslava.Hospodarova zavinac rozhlas.sk
Roman Kebísek 02/57273362 Roman.Kebisek zavinac rozhlas.sk
Róbert Petráš 02/57273362 Robert.Petras zavinac rozhlas.sk
Martin Rajec (USA) New York 02/57273361,4 Martin.Rajec zavinac rozhlas.sk
Anna Síposová 02/57273362 Anna.Siposova zavinac rozhlas.sk
Richard Šümeghy Richard.Sumeghy zavinac rozhlas.sk
tím športového spravodajstva
vedúci tímu Matúš Čunderlík 02/57273367 Matus.Cunderlik zavinac rozhlas.sk
Svetlana Barátová 02/57273367 Svetlana.Baratova zavinac rozhlas.sk
Peter Buček 02/57273367 Peter.Bucek zavinac rozhlas.sk
Stanislav Dutka 02/57273381 Stanislav.Dutka zavinac rozhlas.sk
Jozef Jarkovský Jozef.Jarkovsky zavinac rozhlas.sk
Ivan Kováč
Juraj Kušnír 02/57273366 Juraj.Kusnir zavinac rozhlas.sk
Martin Šeďo 02/57273381 sport zavinac rozhlas.sk
Andrej Šporer 02/57273381 Andrej.Sporer zavinac rozhlas.sk
Ľuboš Vaško 02/57273367 Lubos.Vasko zavinac rozhlas.sk
tím správarov
Jana Balková 02/57273372 spravodajstvo zavinac rozhlas.sk
Jana Belovičová 02/57273372 spravodajstvo zavinac rozhlas.sk
Lenka Felberová 02/57273372 spravodajstvo zavinac rozhlas.sk
Ondrej Holič 02/57273372 Ondrej.Holic zavinac rozhlas.sk
Anna Kempová 02/57273372 Anna.Kempova zavinac rozhlas.sk
Peter Kollárik 02/57273372 Peter.Kollarik zavinac rozhlas.sk
Viera Polešovská 02/57273372 spravodajstvo zavinac rozhlas.sk
Mária Škarohlídová 02/57273372 spravodajstvo zavinac rozhlas.sk
Pavol Šrámek 02/57273372 Pavol.Sramek zavinac rozhlas.sk
Adela Vavrušová 02/57273372 spravodajstvo zavinac rozhlas.sk
Peter Bucek - Rádio_FM 02/57273890
Adriana Čahojová - Rádio_FM 02/57273890
Tomáš Kadlec - Rádio_FM 02/57273890
Miloš Kanjak - Rádio_FM 02/57273890 Milos.Kanjak zavinac rozhlas.sk
Dominika Karasová - Rádio_FM 02/57273890
Lucia Petričková - Rádio_FM 02/57273890
Katarína Ščepánová - Rádio_FM 02/57273890 Katarina.Scepanova zavinac rozhlas.sk
produkcia
Alena Beránková - operatíva non-stop 02/57273351 Alena.Berankova zavinac rozhlas.sk
radiozurnal zavinac rozhlas.sk
Beata Cehláriková - operatíva - non-stop 02/57273351 Beata.Cehlarikova zavinac rozhlas.sk
radiozurnal zavinac rozhlas.sk
Katarína Hudecová - domáce spravodajstvo 02/57273369 Katarina.Hudecova zavinac rozhlas.sk
Ingrid Kevická - športové spravodajstvo 02/57273365 Ingrid.Kevicka zavinac rozhlas.sk
Anna Králiková - športové spravodajstvo 02/57273369 Anna.Kralikova zavinac rozhlas.sk
Štefánia Krištofíková - zahraničné spravodajstvo 02/57273361 Stefania.Kristofikova zavinac rozhlas.sk
Jarmila Obadalová - zahraničné spravodajstvo 02/57273361 Jarmila.Obadalova zavinac rozhlas.sk
Jana Ráčková - domáce spravodajstvo 02/57273369 Jana.Rackova zavinac rozhlas.sk
Zuzana Rakšányová - domáce spravodajstvo 02/57273369 Zuzana.Raksanyova zavinac rozhlas.sk
Dana Tóthová - operatíva non-stop 02/57273351 Dana.Tothova zavinac rozhlas.sk
 

Centrum publicistiky

riaditeľka Milena Čeganová 02/57273344 Milena.Ceganova zavinac rozhlas.sk
editorka Eva Gergelyová 02/57273345 Eva.Gergelyova zavinac rozhlas.sk
editorka Gabriela Kaliská 02/57273798 Gabriela.Kaliska zavinac rozhlas.sk
ekonómka Anikó Kisová 02/57273303 Aniko.Kisova zavinac rozhlas.sk
redaktori
Mária Babinská 02/57273312 Maria.Babinska zavinac rozhlas.sk
Anna Beranová 02/57273340 Anna.Beranova zavinac rozhlas.sk
Michal Čabák 02/57273769 Michal.Cabak zavinac rozhlas.sk
Pavel Gabriš 02/57273379 Pavel.Gabris zavinac rozhlas.sk
Mária Grebeňová 02/57273544 Maria.Grebenova zavinac rozhlas.sk
Slavomíra Gregušová 02/57273467 Slavomira.Gregusova zavinac rozhlas.sk
Soňa Gyarfašová 02/57273754 Sona.Gyarfasova zavinac rozhlas.sk
Igor Haraj 02/57273306 Igor.Haraj zavinac rozhlas.sk
Ľubica Hargašová 02/57273763 Lubica.Hargasova zavinac rozhlas.sk
Michal Herceg 02/57273754 Michal.Herceg zavinac rozhlas.sk
Gabriela Horečná 02/57273455 Gabriela.Horecna zavinac rozhlas.sk
Štefan Chrappa 02/57273377 Stefan.Chrappa zavinac rozhlas.sk
Štefan Janák 02/57273752 Stefan.Janak zavinac rozhlas.sk
Ľudmila Jančigová 02/57273755 Ludmila.Jancigova zavinac rozhlas.sk
Martin Jurčo 02/57273758 Martin.Jurco zavinac rozhlas.sk
Zuzana Jurišová 02/57273463 Zuzana.Jurisova zavinac rozhlas.sk
Ivana Kirková 02/57273434 Ivana.Kirkova zavinac rozhlas.sk
Michal Liba 02/57273769 Michal.Liba zavinac rozhlas.sk
Nadežda Lúčanská 02/57273377 Nadezda.Lucanska zavinac rozhlas.sk
Marika Mazáková 02/57273313 Marika.Mazakova zavinac rozhlas.sk
Viera Michaličová 02/57273313 Viera.Michalicova zavinac rozhlas.sk
Lýdia Mrázová 02/57273342 Lydia.Mrazova zavinac rozhlas.sk
Ivica Ruttkayová 02/57273432 Ivica.Ruttkayova zavinac rozhlas.sk
Eva Sládková 02/57273753 Eva.Sladkova zavinac rozhlas.sk
Petra Strižková 02/57273306 Petra.Strizkova zavinac rozhlas.sk
Rastislav Šimášek 02/57273343 Rastislav.Simasek zavinac rozhlas.sk
Tatiana Šušková 02/57273870 Tatiana.Suskova zavinac rozhlas.sk
Vanda Tuchyňová - Žilina vanda.tuchynova zavinac rozhlas.sk
Eva Vasilová 02/57273330 Eva.Vasilova zavinac rozhlas.sk
Pavla Zábovská 02/57273434 Pavla.Zabovska zavinac rozhlas.sk
produkcia
Táňa Bajčevová 02/57273378 Tana.Bajcevova zavinac rozhlas.sk
Anna Sečanská 02/57273420 Anna.Secanska zavinac rozhlas.sk
Vlasta Stískalová 02/57273431 Vlasta.Stiskalova zavinac rozhlas.sk
Armádne vysielanie
Petra Biháry 02/57273328 Petra.Repkova zavinac rozhlas.sk
Barbora Jókayová 02/57273328 Barbora.Jokayova zavinac rozhlas.sk
Miroslav Minár 02/57273328 Miroslav.Minar zavinac rozhlas.sk
Bernard Roštecký 02/57273328 Bernard.Rostecky zavinac rozhlas.sk
 

Literárno-dramatické centrum

riaditeľ Karol Horváth 02/57273430 Karol.Horvath zavinac rozhlas.sk
asistentka Ľubica Holická 02/57273411 Lubica.Holicka zavinac rozhlas.sk
ekonóm Miloš Rázus 02/57273405 Milos.Razus zavinac rozhlas.sk
šéfdramaturg pre Tím dramaturgie hier a Tím seriálov a zábavy
Ján Šimko 02/57273848 Jan.Simko zavinac rozhlas.sk
tím Dramaturgie hier
Zuzana Grečnárová 02/57273422 Zuzana.Grecnarova zavinac rozhlas.sk
Zuzana Kapráliková 02/57273408 Zuzana.Kapralikova zavinac rozhlas.sk
Beáta Panáková 02/57273436 Beata.Panakova zavinac rozhlas.sk
Martina Vannayová 02/57273425 Martina.Vannayova zavinac rozhlas.sk
tím Seriálov a zábavy
Viera Benediková 02/57273425 Viera.Benedikova zavinac rozhlas.sk
Vanda Feriancová 02/57273406 Vanda.Feriancova zavinac rozhlas.sk
Vladimír Hanuliak 02/57273428 Vladimir.Hanuliak zavinac rozhlas.sk
tím Literárnej redakcie
Zuzana Belková 02/57273404 Zuzana.Belkova zavinac rozhlas.sk
Marián Grebáč 02/57273418 Marian.Grebac zavinac rozhlas.sk
Daniela Kapitáňová 02/57273416 Daniela.Kapitanova zavinac rozhlas.sk
Tatiana Kusá 02/57273414 Tatiana.Kusa zavinac rozhlas.sk
Oleg Pastier 02/57273334 Oleg.Pastier zavinac rozhlas.sk
tím Realizácie
Róbert Horňák 02/57273443 Robert.Hornak zavinac rozhlas.sk
Martin Hvišč 02/57273447 Martin.Hvisc zavinac rozhlas.sk
Ladislav Kerata 02/57273417 Ladislav.Kerata zavinac rozhlas.sk
Milena Lukáčová 02/57273447 Milena.Lukacova zavinac rozhlas.sk
Silvia Matovská 02/57273871 Silvia.Matovska zavinac rozhlas.sk
Táňa Tadlánková 02/57273443 Tana.Tadlankova zavinac rozhlas.sk
produkcia
Eva Dózová 02/57273406 Eva.Dozova zavinac rozhlas.sk
Ľubica Holická 02/57273411 Ludmila.Holicka zavinac rozhlas.sk
Alena Rumanovská 02/57273409 Alena.Rumanovska zavinac rozhlas.sk
Eva Szücsová 02/57273438 Eva.Szucsova zavinac rozhlas.sk
tím v Banskej Bystrici
Nata Hosťovecká 048/4717138 Nata.Hostovecka zavinac rozhlas.sk
Egon Tomajko 048/4717137 Egon.Tomajko zavinac rozhlas.sk
Ján Zaťko 048/4717138 Jan.Zatko zavinac rozhlas.sk
tím v Košiciach
Ivana Jáchymová 055/6822921 Ivana.Jachymova zavinac rozhlas.sk
Mária Jarkovská 055/6822990 Maria.Jarkovska zavinac rozhlas.sk
Jozef Palaščák 055/6822962 Jozef.Palascak zavinac rozhlas.sk
Peter Vilhan 055/6822990 Peter.Vilhan zavinac rozhlas.sk
produkcia Renáta Miškovičová 055/6822919 Renata.Miskovicova zavinac rozhlas.sk
externí spolupracovníci
Vladimír Fišera, Mgr. 02/57273408 Vladimir.Fisera zavinac rozhlas.sk
Jana Hevešiová 02/57273412 Jana.Hevesiova zavinac rozhlas.sk
Tamara Chlebová, Mgr. 02/57273418 Tamara.Chlebova zavinac rozhlas.sk
Slavka Liptáková 02/57273417 Slavka.Liptakova zavinac rozhlas.sk
Patrik Oriešek 02/57273417 Patrik.Oriesek zavinac rozhlas.sk
 

Centrum hudby

riaditeľ Rudolf Pepucha 02/57273475 Rudolf.Pepucha zavinac rozhlas.sk
asistent, hudobný dispečing Darina Frisová 02/57273476 Darina.Frisova zavinac rozhlas.sk
agentúrny manažér Kristína Miškove 02/57273485 Kristina.Miskove zavinac rozhlas.sk
ekonómka Jana Farkašová 02/57273478 Jana.Farkasova zavinac rozhlas.sk
hudobní režiséri
vedúci tímu Mirko Krajči 02/57273456 Mirko.Krajci zavinac rozhlas.sk
Emil Nižňanský 02/57273456 Emil.Niznansky zavinac rozhlas.sk
Peter Smolinský 02/57273486 Peter.Smolinsky zavinac rozhlas.sk
hudobní redaktori
vedúci tímu Tomáš Boroš 02/57273570 Tomas.Boros zavinac rozhlas.sk
Iveta Betsa 02/57273454 Iveta.Betsa zavinac rozhlas.sk
Jozef Brisuda 02/57273471 Jozef.Brisuda zavinac rozhlas.sk
Ján Dúbravský 02/57273453 Jan.Dubravsky zavinac rozhlas.sk
Ladislav Franc 02/57273346 Ladislav.Franc zavinac rozhlas.sk
Soňa Horňáková 02/57273463 Sona.Hornakova zavinac rozhlas.sk
Ľuboš Kovačech 02/57273158 Lubos.Kovacech zavinac rozhlas.sk
Igor Javorský 02/57273453 Igor.Javorsky zavinac rozhlas.sk
Miroslav Lábsky 02/57273454 Miroslav.Labsky zavinac rozhlas.sk
Kristína Prekopová 02/57273471 Kristina.Prekopova zavinac rozhlas.sk
Samuel Smetana 02/57273470 Samuel.Smetana zavinac rozhlas.sk
František Strempek 02/57273466 Frantisek.Strempek zavinac rozhlas.sk
hudobní dramaturgovia
vedúca tímu Katarína Bielčíková 02/57273439 Katarina.Bielcikova zavinac rozhlas.sk
Juraj Ďuriš 02/57273498 Juraj.Duris zavinac rozhlas.sk
Oldřich Fiala 02/57273439 Oldrich.Fiala zavinac rozhlas.sk
Miroslav Nemec 02/57273439 Miroslav.Nemec zavinac rozhlas.sk
Roman Žiaran 02/57273464 Roman.Ziaran zavinac rozhlas.sk
produkcia
Martina Beštendigová 02/57273461 Martina.Bestendigova zavinac rozhlas.sk
Monika Brnová 02/57273451 Monika.Brnova zavinac rozhlas.sk
Ľubomír Galko 02/57273480 Lubomir.Galko zavinac rozhlas.sk
Viera Praženková 02/57273458 Viera.Prazenkova zavinac rozhlas.sk
Denis Trávniček 02/57273479 Denis.Travnicek zavinac rozhlas.sk
 

Informačné centrum

ekonóm, asistent Oľga Čermáková 02/57273499 Olga.Cermakova zavinac rozhlas.sk
vzťahy s verejnosťou Alexandra Štullerová-Koreňová 02/57273612
0911 576 143
Alexandra.Korenova zavinac rozhlas.sk
web editori
vedúca tímu web editorov Zuzana Kamencová 02/57273322 Zuzana.Kamencova zavinac rozhlas.sk
Monika Čížiková 02/57273795 Monika.Cizikova zavinac rozhlas.sk
Beáta Farkašová 02/57273499 Beata.Farkasova zavinac rozhlas.sk
Viera Púčiková 02/57273795 Viera.Pucikova zavinac rozhlas.sk
Danka Šamudovská 02/57273322 Danka.Samudovska zavinac rozhlas.sk
systémoví inžinieri
vedúci tímu systémových inžinierov Dušan Mudrončík 02/57273565 Dusan.Mudroncik zavinac rozhlas.sk
Pavol Rapoš 02/57273665 Pavol.Rapos zavinac rozhlas.sk
Matúš Turčík 02/57273576 Matus.Turcik zavinac rozhlas.sk
 

Centrum kreatívy zvuku

riaditeľ Dušan Kalný 02/57273245 ckz zavinac rozhlas.sk
Dusan.Kalny zavinac rozhlas.sk
redaktori
Anna Božková 02/57273516 Anna.Bozkova zavinac rozhlas.sk
Richard Lenárd 02/57273516 Richard.Lenard zavinac rozhlas.sk
Marián Šidlík 02/57273526 Marian.Sidlik zavinac rozhlas.sk
majstri zvuku
Ľubomír Dolinka 02/57273815 Lubomir.Dolinka zavinac rozhlas.sk
Pavel Draganovský 02/57273819 Pavel.Draganovsky zavinac rozhlas.sk
 
on-line servis Vilam Chovanec
off-line servis EXS Stanislav Kaclík
 

Centrum mediálneho výskumu

riaditeľka Martina Alaksová, Mgr. 02/57273506 Martina.Alaksova zavinac rozhlas.sk
 

Centrum Archív

kontakt 02/57273511 archiv zavinac rozhlas.sk
riaditeľka Silvia Hanáčková, Mgr. 02/57273831 Silvia.Hanackova zavinac rozhlas.sk
zvukové fondy Peter Bachan 02/57273205 Peter.Bachan zavinac rozhlas.sk
Miroslava Čaputová 02/57273670 Miroslava.Caputova zavinac rozhlas.sk
písomné fondy Anna Žideková, Mgr. 02/57273519 Anna.Zidekova zavinac rozhlas.sk
knižnica Oľga Poláková 02/57273543 Olga.Polakova zavinac rozhlas.sk

Práve vysielame

Rádio Slovensko

Rádio Regina BA

Rádio Regina BB

Rádio Regina KE

Rádio Devín

Rádio Patria

Media SRo
mamtalent.sk